Aktuality

Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky 

TJ Sokol Hradec Králové za rok 2019

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům. Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se stále ještě nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň. Oddíl se neustále potýká s problémy vyplývajícími z využívání školní tělocvičny. Bradla nestojí trvale, jejich instalace stojí čas, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je ničeno neadekvátním využíváním dalších složek, zejména parkuru. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

K 1. 1. 2020 je v našem oddíle evidováno 17 děvčat v různých stupních přípravky. Registrováno máme 19 závodnic, 16 v žákovských kategoriích a 3 juniorky, dále 13 trenérek s kvalifikací, 2 pomocné trenérky a 11 rozhodčích.

V prvním pololetí roku 2019 jsme se jako v předchozích letech zaměřili na účast na pohárových závodech a plnění výkonnostních stupňů. V dubnu jsme uspořádali již tradiční 52. ročník Velké ceny Hradce Králové. Závodu se zúčastnilo 110 závodnic ze třinácti oddílů z celé České republiky. Z domácího oddílu si nejlépe vedla mladší žákyně Nela Vaňátková, která obsadila v konkurenci 36 závodnic 9. místo a stala se zároveň nejúspěšnější hradeckou závodnicí.

V průběhu jarní sezóny se děvčata postupně účastnila Pohárového závodu v Jičíně, Krkonošského poháru ve Vrchlabí, Bedřichovského ježka v Jihlavě a závodu Čerti s andělem v Praze, kde obsadila ve družstvech i v pořadí jednotlivkyň první místa.

Na krajském přeboru děvčata dle výkonnosti startovala v kategorii VS0 /4. Sofie Kratochvílová/, VS 1B /1. Barbora Macháčková/, VS 3C /2. Nela Vaňátková/, VS 4C /2. Tina Špatenková, 3. Aneta Kratochvílová/, VS 5C /1. Adéla Wildová/.

Pro žákyně, které se nezúčastňují pohárových a přebornických soutěží, jsme připravily závod v gymnastickém dvojboji na lavičce nebo kladině a prostných. Tohoto župního přeboru se zúčastnilo 15 dívek z přípravky a 14 mladších a starších žákyň z kroužku základní gymnastiky.

Podzimní přípravu, která byla zaměřena na soutěže družstev, jsme zahájily na soustředění v Lubné a v posledním srpnovém týdnu v tělocvičně ZŠ Bezručova.

Na Oblastním přeboru ČOS v Plzni jsme získali v závodu družstev mladších žákyň 4. místo a postoupili tak do finálového přeboru ČOS v Praze. Zde sice skončila děvčata na sedmém místě, ale určitě získala cenné zkušenosti srovnáním svých výkonů s ostatními závodnicemi.

Přeboru Mistrovství ČR kategorie C se účastnily dvě žákyně /Emílie Dušánková a Tina Špatenková/, které nás potěšily svým výkonem a umístěním v polovině startovního pole.

Na krajském přeboru družstev Královéhradeckého kraje v soutěži III. ligy získalo družstvo A ve složení Dušánková, Soukupová, Vaňátková, a Špatenková stříbrnou medaili, v soutěži IV. ligy stálo družstvo Mišovičová, Eflerová, Pavlíková a Stejskalová na stupni nejvyšším. Děvčata se dále zúčastnila pohárových závodů v Pardubicích a Liberci. Závěr sezóny pro nás jako již tradičně představovala účast na Memoriálu Mirky Brdíčkové-Šplíchalové a Memoriálu J. Šplíchala v Chrudimi.

Lze konstatovat, že výkonnostní cíle se podařilo splnit, děvčata startovala v kategoriích dle plánu.

Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci:

- Magistrát města Hradec Králové /dotace na mládež + dotace na sportovní akce/

- Česká unie sportů Královehradeckého kraje /dotace na činnost oddílu/

- ČOS odbor sportů /dotace na soustředění a na vybraný oddíl mládeže/

- ČOS odbor sportů župy Orlické /grant na župní přebor a příspěvek na náklady KP/

- MŠMT /dotace pro oddíl na mládež - Můj klub /

- ČGF /dotace Gymnastické federace na činnost oddílu/

- dary rodičů a přátel oddílu

Prezentace naší činnosti probíhá na webových stránkách oddílu www.gymnastikahk.cz


Vladimíra Kubínová předsedkyně oddílu SG

V Hradci Králové 3. ledna 2020