Aktuality

Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky 

TJ Sokol Hradec Králové za rok 2020

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům. V loňském roce navíc došlo ke třem přestupům našich členek do jiných oddílů SG /Spartak Vrchlabí, GYMPRA a SGP Předměřice/.

Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se stále ještě nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Vzhledem ke skutečnosti, že oddíl trénuje v pronájmu v prostorách školní tělocvičny, značnou část tréninku musíme věnovat přípravě a úklidu nářadí. Bradla nestojí trvale, jejich instalace je časově náročná, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je ničeno neadekvátním využíváním dalších složek, zejména parkuru. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň.

K 1. 1. 2021 je v našem oddíle evidován 71 člen; 19 děvčat v různých stupních přípravky, 16 dívek v závodních družstvech, 21 člen ve skupině základní gymnastiky, dále 13 kvalifikovaných trenérek, 11 rozhodčích a 2 pomocné trenérky. Registrováno máme 19 závodnic, 18 v žákovských kategoriích a 1 ženu.

Vzhledem k omezení činnosti sportovních organizací v souvislosti s vládními epidemiologickými nařízeními v oblasti sportu probíhaly tréninky pouze v období:

  • 6. ledna - 10. března 2020
  • 24. - 31. srpna 2020 /letní soustředění v tělocvičně ZŠ Bezručova HK/
  • 1. září - 9. října 2020
  • 3. - 17. prosince 2020 /v omezeném režimu do deseti osob/

V průběhu roku závodnice oddílu nestartovaly na žádných pohárových ani přebornických soutěžích z důvodu jejich zrušení vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s vládními nařízeními v oblasti sportovní činnosti.

Výkonnostní cíle na rok 2021

  • kvalifikace na M ČR kat. C žákyně
  • účast na M ČR ČOS v kategorii družstev žákyň
  • účast na Oblastním přeboru ČOS v žákovských kategoriích jednotlivkyň a družstev
  • umístění na Krajském přeboru jednotlivkyň na medailových místech
  • umístění na Krajském přeboru družstev na medailových místech

Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci:

- Magistrát města Hradec Králové /dotace na mládež + dotace na sportovní akce/

- Česká unie sportů Královehradeckého kraje /dotace na činnost oddílu/

- ČOS odbor sportů /dotace na soustředění a na vybraný oddíl mládeže/

- ČOS odbor sportů župy Orlické /grant na župní přebor a příspěvek na náklady KP/

- MŠMT /dotace pro oddíl na mládež - Můj klub /

- ČGF /dotace Gymnastické federace na činnost oddílu/

- dary rodičů a přátel oddílu


Prezentace naší činnosti probíhá na webových stránkách oddílu www.gymnastikahk.cz


Vladimíra Kubínová předsedkyně oddílu SG

V Hradci Králové 1. června 2021