Aktuality

Termínová listina pro rok 2019

Nábor nových gymnastek

Vážení příznivci sportovní gymnastiky,

velice se vám omlouváme, ale pro školní rok 2019/2020 je z kapacitních důvodů nábor gymnastek do VŠECH tréninkových skupin ukončen.

Děkujeme za pochopení.

Zpráva o činnosti oddílu za rok 2018

Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Hradec Králové za rok 2018

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Sokol Hradec Králové eviduje k 1. lednu 2019 64 členů - 51 děti ve věku 4 - 15 let, z toho 21 děvčat v různých stupních přípravky a 13 dospělých - trenérů a rozhodčích. Registrováno máme 19 závodnic, 14 v žákovských kategoriích, 4 juniorky a 1 ženu. Činnost oddílu je zaměřená na výkonnostní sport. Účastníme se soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou, Českou gymnastickou federací a dalších pohárových závodů v rámci celé ČR. Dívky, které ukončily závodní činnost, mají možnost jedenkrát týdně pokračovat ve zdokonalování gymnastických dovedností ve družstvu zaměřeném na základní gymnastiku.

Jednotlivé tréninky probíhají ve specializované gymnastické tělocvičně v základní škole Bezručova. Přípravka /3-5ti leté dívky/ cvičí 2x týdně hodinu. V dalších letech se tréninky postupně zvyšují - děvčata závodního věku trénují 3-4 x týdně vždy 2,5 hodiny.

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům. Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se stále ještě nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň.

Další problémy vyplývají z využívání školní tělocvičny. Bradla nestojí trvale, jejich instalace stojí čas, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je ničeno neadekvátním využíváním dalších složek, zejména parkuru. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

Závodní činnost:

V prvním pololetí roku 2018 jsme se jako v předchozích letech zaměřili na účast na pohárových závodech a plnění výkonnostních stupňů. V dubnu jsme uspořádali již tradiční 51. ročník Velké ceny Hradce Králové. Závodu se zúčastnily oddíly z celé České republiky. Z domácího oddílu si nejlépe vedla mladší žákyně Barbora Macháčková, která obsadila v konkurenci 19 závodnic 6. místo a stala se zároveň nejúspěšnější hradeckou závodnicí.

V průběhu jarní sezóny se děvčata postupně účastnila Pohárového závodu v Jičíně, Krkonošského poháru ve Vrchlabí, Bedřichovského ježka v Jihlavě a závodu Čerti s andělem v Praze, kde obsadila ve družstvech i v pořadí jednotlivkyň druhá místa.

Na krajském přeboru děvčata dle výkonnosti startovala v kategorii VS0 /2. místo Marika Stejskalová/, VS 1A /1. - 2. místo Barbora Zelená, 3. místo Kristina Soukupová - obě kvalifikace na MČR/, VS 2A /1. místo Tina Špatenková, 2. místo Nela Vaňátková/, VS 4B /5. místo Klára Molitorová/, VS 5B /3. místo Michaela Šubrtová - kvalifikace na MČR/, VS 4C /4. - 5. místo Aneta Kratochvílová/, VS 5C /1. místo Wildová Adéla/, VS 6C /1. místo Kateřina Jakubská/.

Na Mistrovství ČR v kategorii VS 1A skončila Barbora Zelena na 28. a Kristina Soukupová na 29. místě. V kategorii VS 4B obsadily Klára Molitorová 40. příčku a Michaela Šubrtová v kategorii VS 5B 24. místo.

Podzimní přípravu, která byla zaměřena na soutěže družstev, jsme zahájily na soustředění v Lubné a v posledním srpnovém týdnu v tělocvičně ZŠ Bezručova.

Přeboru Mistrovství ČR kategorie C se účastnily dvě starší žákyně /Dorotka Vycpálková a Aneta Kratochvílová/ a žena Kateřina Jakubská, která nás velmi potěšila svým výkonem a umístěním na 10. příčce startovního pole.

Dalším závodem pro nás byly přebory Královéhradeckého kraje družstev. V kvalifikaci na MČR II. ligy skončilo družstvo Jakubská, Šubrtová, Molitorová a Wildová + dvě závodnice z TJ Jičín na druhém místě. Bohužel nebyl splněn kvalifikační limit a MČR družstev jsme se v tomto roce nezúčastnili. V soutěži III. ligy získal domácí oddíl ve složení Vaňátková, Kratochvílová A., Špatenková a Vycpálková bronzovou medaili, Aneta Silberová hostovala za TJ Jičín, který skončil na 4. příčce. V soutěži IV. ligy stálo družstvo Soukupová, Macháčková a Antošová na stupni nejvyšším, v závodě V. ligy skončily Kratochvílová S., Stejskalová a hostující závodnice z TJ Chrudim třetí.

Na Přeboru ČOS - republikového finále v Praze - jsme měli zastoupení v kategorii starších žákyň, kde Michaela Šubrtová obsadila 13. místo.

Děvčata se dále zúčastnila pohárových závodů v Pardubicích a Liberci. Závěr sezóny pro nás jako již tradičně představovala účast na Memoriálu Mirky Brdíčkové-Šplíchalové a Memoriálu J. Šplíchala v Chrudimi.

Lze konstatovat, že výkonnostní cíle se podařilo splnit, děvčata startovala v kategoriích dle plánu.


Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci:

- Magistrát města Hradec Králové /dotace na mládež + na sportovní akce/

- Královéhradecký kraj /dotace na mládež/

- Česká unie sportů Královehradeckého kraje /dotace na činnost oddílu/

- ČOS odbor sportů /dotace na soustředění a na vybraný oddíl mládeže/

- ČOS odbor sportů župy Orlické /grant na župní přebor a příspěvek na náklady KP/

- MŠMT /dotace pro oddíl na mládež - Můj klub /

- ČGF /dotace Gymnastické federace na činnost oddílu/

- dary rodičů a přátel oddílu

Prezentace naší činnosti probíhá na webových stránkách oddílu www.gymnastika-hradec.webnode.cz


Vladimíra Kubínová předsedkyně oddílu SG

V Hradci Králové 3. ledna 2019