AKTUALITY

Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Hradec Králové za rok 2023

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Sokol Hradec Králové k 1. lednu 2024 eviduje 69 členů; 13 dospělých /11 kvalifikovaných trenérek, 3 pomocné trenérky a 3 rozhodčí/ a 56 děti – 10 děvčat v různých stupních přípravky, 13 registrovaných dívek v závodních družstvech, 32 členů ve skupině základní gymnastiky, 1 pomocná trenérka.

Činnost oddílu je zaměřená na výkonnostní sport. Účastníme se soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou, Českou gymnastickou federací a dalších pohárových závodů v rámci celé ČR. Dívky, které ukončily závodní činnost, mají možnost jedenkrát týdně pokračovat ve zdokonalování gymnastických dovedností ve družstvu zaměřeném na základní gymnastiku.

Jednotlivé tréninky probíhají ve specializované gymnastické tělocvičně v základní škole Bezručova. Přípravka /3-6ti leté dívky/ cvičí 1-2x týdně 90 - 120 minut. V dalších letech se tréninky postupně zvyšují - děvčata závodního věku trénují 3 x týdně vždy 2,5 hodiny.

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům.

Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se stále nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Vzhledem ke skutečnosti, že oddíl trénuje v pronájmu v prostorách školní tělocvičny, značnou část tréninku musíme věnovat přípravě a úklidu nářadí. Bradla nestojí trvale, jejich instalace je časově náročná, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je opotřebováváno neadekvátním využíváním dalších složek, které využívají ke své činnosti specializované gymnastické nářadí. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň.

V průběhu roku závodnice oddílu startovaly na pohárových i přebornických soutěžích s velmi dobrými výsledky:

Velká cena HK - družstva 2. m. /Jirková, Holá, Stejskalová/, ml. ž. I /1. A. Jirková, 3. S. A. Stránská/, ml. ž. II /4. K. Holá, 7. V. Saifrtová/, st. ž. /7. T. Mišovičová/, jun. /10. M. Stejskalová, 12. D. Antošová/, ženy /3. A. Wildová/

Pohádkový závod Jičín - roč. 2014 /1. K. Holá, 5. V. Saifrtová/, VS 4B /10. T. Mišovičová/, VS 5C /4. D. Antošová/

Krajský přebor jednotlivkyň - VS 0A /1. S. a. Stránská/, VS 1A / 1. A. Jirková /, VS 1B /1. V. Saifrtová/, VS 4B /1. T. Mišovičová /, VS 5C /2. M. Stejskalová/, VS 6B /5. V. Cibulková/

Krajský přebor družstev - III. liga - 2. místo /Antošová, Macháčková, Mišovičová, Stejskalová/

V. liga - 2. místo /Janáková, Jirková, Saifrtová Val., Saifrtová Vi./

Republikové finále jednotlivkyň Ostrava - VS 4B /46. T. Mišovičová/

V letošním roce se závodnice nezúčastnily podzimního Republikového finále kategorie 5C z důvodu nemocnosti ani Republikového finále ČOS /zvýšení obtížnosti sestav v kategorii dorostenek/.


Výkonnostní cíle na rok 2024: 

 • kvalifikace na MČR kategorie C /žákyně, juniorky, ženy/
 • účast na MČR ČOS v kategorii družstev žákyň případně jednotlivkyň
 • účast na Oblastním přeboru ČOS v žákovských kategoriích jednotlivkyň a družstev
 • umístění na KP jednotlivkyň na medailových místech
 • umístění na KP družstev na medailových místech

Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci:

 • Magistrát města Hradec Králové /dotace na činnost a nájem + dotace na sportovní akce/
 • Česká unie sportů Královehradeckého kraje /dotace na činnost oddílu/
 • ČOS odbor sportů /dotace na soustředění a na závod Velká cena HK/
 • ČOS odbor sportů župy Orlické /grant na župní přebor a příspěvek na KP/
 • MŠMT /dotace pro oddíl na mládež - Můj klub /
 • ČGF /dotace Gymnastické federace na činnost oddílu/
 • dary rodičů a přátel oddílu


Velká cena Hradce Králové 2023

V sobotu 18. března 2023 se konal již 54. ročník závodu Velké ceny města Hradce Králové. Sportovní gymnastky se utkaly ve dvojboji na kladině a prostných. Závod proběhl za účasti celkem 64 závodnic z celé České republiky. O co nejlepší umístění se utkaly nejen mladší a starší žákyně, juniorky a ženy, ale také družstva. 

V kategorii mladších žákyň I zvítězila v konkurenci 9 závodnic Amálie Jirková (2015) a stala se tak nejúspěšnější hradeckou závodnicí. V kategorii mladších žákyň II skončila Klára Holá (2014) na 4. místě a Viktorie Saifrtová (2014) na 7. místě z celkového počtu 22 dívek. 

 V kategorii starších žákyň reprezentovala nejlépe domácí oddíl Tereza Mišovičová (2012), která obsadila 7. místo, v juniorkách skončily Marika Stejskalová (2010) na 10. místě a Daniela Antošová (2010) na 12. místě. V závodě žen skončila Adéla Wildová (2006) třetí. 

V závodu družstev si prvenství odvezly závodnice z TJ Loko Pardubice, na druhém místě skončily k naší velké radosti domácí závodnice a na třetím TJ Sokol Pardubice.

Přínos v pořádání Velké ceny HK vidíme v možnosti srovnání sestav našich závodnic s gymnastkami z oddílů z celé republiky, s nimiž nemáme možnost soupeřit na pohárových závodech, pouze výjimečně na republikových finále či přeboru ČOS. Je to zároveň příležitost pro začínající závodnice shlédnout kvalitní výkony a získat motivaci do další přípravy.

Závod proběhl s menší účastí startujících vzhledem k složitějším podmínkám, které se týkaly nedostupnosti všech potřebných prostor, z důvodů dlouhodobé rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bezručova, která byla ukončena začátkem března 2023.  

Závod byl realizován prostřednictvím finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové.Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Hradec Králové za rok 2022

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Sokol Hradec Králové k 1. lednu 2022 eviduje 86 členů; 12 dospělých /12 kvalifikovaných trenérek a 9 rozhodčích/ a 74 děti – 32 děvčata v různých stupních přípravky, 11 dívek v závodních družstvech, 31 členů ve skupině základní gymnastiky. Registrováno máme 11 závodnic, 10 v žákovských kategoriích a 1 ženu.

Činnost oddílu je zaměřená na výkonnostní sport. Účastníme se soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou, Českou gymnastickou federací a dalších pohárových závodů v rámci celé ČR. Dívky, které ukončily závodní činnost, mají možnost jedenkrát týdně pokračovat ve zdokonalování gymnastických dovedností ve družstvu zaměřeném na základní gymnastiku. 

Jednotlivé tréninky probíhají ve specializované gymnastické tělocvičně v základní škole Bezručova. Přípravka /3-6ti leté dívky/ cvičí 1-2x týdně 90 minut. V dalších letech se tréninky postupně zvyšují - děvčata závodního věku trénují 3 x týdně vždy 2,5 hodiny.

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům. Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se stále nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Vzhledem ke skutečnosti, že oddíl trénuje v pronájmu v prostorách školní tělocvičny, značnou část tréninku musíme věnovat přípravě a úklidu nářadí. Bradla nestojí trvale, jejich instalace je časově náročná, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je ničeno neadekvátním využíváním dalších složek, zejména parkuru a členů ASPV. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň. V průběhu roku závodnice oddílu startovaly na pohárových i přebornických soutěžích s velmi dobrými výsledky:

Velká cena HK - nejml. ž. /2. M. Doksanská, 4. K. Holá, 7. A. Jirková, 8. V. Saifrtová/, ml. ž./ 1. V. Rule, 8. T. Mišovičová/, st. ž. /2. D. Antošová, 6. B. Macháčková, 9. M. Stejskalová

Pohádkový závod Jičín - VS 3C /1. V. Rule, 2. T. Mišovičová/, VS 4C /3. D. Antošová, 5. B. Macháčková. 6. M. Stejskalová

Východočeský pohár Náchod - kat. 2015 /1. A. Jirková, 3. S. Stránská/, VS 3C /1. V. Rule, 2. T. Mišovičová/, VS 4C /3. D. Antošová, 4. B. Macháčková, 7. M. Stejskalová

Pardubický pohár - kat. 2015-16 /4. A. Jirková/, VS 3C /1. T. Mišovičová, 3. V. Rule/, VS 4 /2. B. Macháčková, 7. D. Antošová

Chaloupka Pardubice - kat. 2015 /2. A. Jirková, 4. S. Stránská/, kat. 2014 /3. K. Holá, 8. V. Saifrtová, 9. M. Doksanská

Memoriál Horákových Pardubice - nejm. žák. /7. K. Holá, 14. A. Jirková, 22. Vi. Saifrtová/, VS 6B /6. V. Cibulková

Vánoční závod Pardubice - roč. 2017 /2. V. Svobodová, 4. A. Dočekalová/, roč. 2016 /3. Val. Saifrtová/, roč. 2015 /2. A. Jirková, 6. S. A. Stránská/, roč. 2014 /6. K. Holá, 7. Vik. Saifrtová

Krajský přebor jednotlivkyň - VS 0A /1. V. Saifrtová, 2. A. Jirková, 3. M. Doksanská, 5. M. Holá/, VS 3C /1. T. Mišovičová, 3. V. Rule/, VS 4C /2. M. Stejskalová, 3. D. Antošová, 4. B. Macháčková

Republikové finále kat. C - VS 3C /62. T. Mišovičová/, VS 4C /12. B. Macháčková, 20. D. Antošová, 33. M. Stejskalová, VS 6C /13. V. Cibulková

Krajský přebor družstev - III. liga 2. místo /Antošová, Macháčková, Mišovičová, Stejskalová/; V. liga 1. místo /Holá, Jirková, Saifrtová, Stránská

Vzhledem k rekonstrukci cvičebních prostor ze strany pronajímatele došlo v měsících červnu a září k omezení tréninkové činnosti a zkrácení doby přípravy na říjnové soutěže. Z tohoto důvodu nebylo možné účastnit se jako v minulých letech postupových závodů v rámci ČOS.

Výkonnostní cíle na rok 2023:

 • kvalifikace na MČR kategorie C - žákyně, juniorky, ženy
 • účast na MČR ČOS v kategorii družstev žákyň případně jednotlivkyň
 • účast na Oblastním přeboru ČOS v žákovských kategoriích jednotlivkyň a družstev
 • umístění na KP jednotlivkyň na medailových místech
 • umístění na KP družstev na medailových místech

Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci: 

 • Magistrát města Hradec Králové - dotace na činnost a nájem + dotace na sportovní akce
 • Česká unie sportů Královehradeckého kraje - dotace na činnost oddílu
 • ČOS odbor sportů - dotace na soustředění a na závod Velká cena HK
 • ČOS odbor sportů župy Orlické - grant na župní přebor a příspěvek na KP
 • MŠMT - dotace pro oddíl na mládež - Můj klub 
 • ČGF - dotace Gymnastické federace na činnost oddílu
 • dary rodičů a přátel oddílu

Projekt "Hýbeme se hezky česky"

Začátkem léta jsme se přihlásili do projektu "Hýbeme se hezky česky", který druhým rokem pořádá Penny ve spolupráci se Sokolem a AŠSK. 

Do projektu se přihlásily oddíly a kluby z celé České republiky a každý soutěžil ve svém zvoleném regionu. Prostřednictvím online hlasování a hlasováním pohybem jsme se dostali do hlasování na prodejnách Penny. Tam pomocí svých účtenek mohli hlasovat ti, kteří nakoupili za více než 100 Kč.

Podařila se neuvěřitelná věc a hromada hlasů z nás udělala vítěze! Náš oddíl obdržel spoustu zdravých produktů od Penny a také finanční odměnu ve výši 15 000 Kč. Z té bychom rádi pořídili nové závodní gymnastické dresy, případně jiné oblečení pro hradecké gymnastky. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pro nás hlasovali online či pohybem a kteří nakoupili v Penny a hlasovali pro nás přímo na prodejně.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hledáme novou posilu

Do trenérského týmu sportovní gymnastiky Sokol HK hledáme novou posilu. Jedná se o práci s nejmenšími gymnastkami. Trénink probíhá v tělocvičně ZŠ Bezručova každé úterý od 16:30 do 18:00. Platové podmínky sdělíme osobně. Začínáme již na začátku září. 

Zájemci prosím o kontaktování na email jana.sisanova@seznam.cz 

Úspěšný vstup sportovních gymnastek do jarní sezóny

V sobotu 2. 4. jsme konečně po nucené dvouleté pauze mohly opět uspořádat domácí závod, v pořadí již 53. ročník Velké ceny Hradce Králové v dvojboji kladina a prostná. Domácí závodnice se nezalekly prvního závodu sezóny a zaútočily na medailové pozice. V kategorii mladších žákyň vybojovala 1. místo Viktorie Rule, její týmová kamarádka Tereza Mišovičová skončila 8., Sofie Pavlíková 12. Ve starších žákyních nejlépe zabodovala Daniela Antošová, která obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii se hezky umístila i Barbora Macháčková (6. místo) a Marika Stejskalová (9. místo). Pro některé závodnice to byl úplně první závod v jejich gymnastické kariéře, ale ani tam se domácí závodnice rozhodně neztratily, ba naopak. Perfektní druhé místo vybojovala Monika Doksanská, zabodovaly i Klára Holá (4. místo), Amálie Jirková (7. místo) a Viktorie Seifertová (8.místo). Krásné druhé místo pak obsadilo družstvo ve složení Doksanská, Rule a Antošová.

O týden později zamířila děvčata na pohádkový závod do Jičína, odkud si opět odvážely cenné kovy. V kategorii mladších žákyň zvítězila Viktorie Rule a hned za ní skončila Tereza Mišovičová. V konkurenci starších žákyň obsadila krásné 3. místo Daniela Antošová, 5. skončila Barbora Macháčková a 6. Marika Stejskalová.

Držíme pěsti, aby forma děvčatům vydržela i do dalších závodů a medailová sbírka se ještě rozrostla.

Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky
TJ Sokol Hradec Králové za rok 2021

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Sokol Hradec Králové k 1. lednu 2022 eviduje 86 členů; 14 dospělých /12 kvalifikovaných trenérek, 9 rozhodčích a 2 pomocné trenérky/ a 72 děti - 33 děvčata v různých stupních přípravky, 13 dívek v závodních družstvech, 26 členů ve skupině základní gymnastiky. Registrováno máme 13 závodnic, 12 v žákovských kategoriích a 1 ženu.

Činnost oddílu je zaměřená na výkonnostní sport. Účastníme se soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou, Českou gymnastickou federací a dalších pohárových závodů v rámci celé ČR. Dívky, které ukončily závodní činnost, mají možnost jedenkrát týdně pokračovat ve zdokonalování gymnastických dovedností ve družstvu zaměřeném na základní gymnastiku.

Jednotlivé tréninky probíhají ve specializované gymnastické tělocvičně v základní škole Bezručova. Přípravka /3-6ti leté dívky/ cvičí 1x týdně 90 minut. V dalších letech se tréninky postupně zvyšují - děvčata závodního věku trénují 3 x týdně vždy 2,5 hodiny.

Náš oddíl se trvale potýká s nedostatkem závodnic staršího věku. Zvýšené nároky na závodnice a nevyhovující podmínky pro přípravu vedou k tomu, že po absolvování přípravky a prvních výkonnostních stupňů závodnice odcházejí k jiným méně náročným a lépe zabezpečeným sportům. V loňském roce došlo k ukončení činnosti dvanácti členek oddílu /10 v I. pololetí, 2 ve II. pololetí/.

Na území celého Královéhradeckého ani Pardubického kraje se nenachází žádná tělocvična, která by svým vybavením umožnila kvalitní přípravu závodnic. Vzhledem ke skutečnosti, že oddíl trénuje v pronájmu v prostorách školní tělocvičny, značnou část tréninku musíme věnovat přípravě a úklidu nářadí. Bradla nestojí trvale, jejich instalace je časově náročná, a pokud jsou na tréninku pouze přípravky, nelze je vůbec postavit. Nářadí je ničeno neadekvátním využíváním dalších složek, zejména parkuru. Pronájem prostor bohužel nemůžeme ovlivnit.

Dalším problémem je nedostatek trenérů jak pro závodnice výkonnostních stupňů, tak i pro přípravku. Z toho důvodu můžeme přijmout do oddílu omezený počet zájemkyň.

Vzhledem k omezení činnosti sportovních organizací v souvislosti s vládními epidemiologickými nařízeními v oblasti sportu probíhaly tréninky pouze v období květen -červen /omezeně, tréninky ve venkovních prostorách/, dále srpen /soustředění v ZŠ Bezručova HK a Gympra Praha/ a září - prosinec 2021.

V průběhu roku závodnice oddílu startovaly na pohárových a přebornických soutěžích z důvodu jejich částečnému zrušení vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s vládními nařízeními v oblasti sportovní činnosti až ve druhé polovině roku:

Krajský přebor jednotlivkyň - VS 1A - /3. Rule Viktorie/, VS 3C /3. Mišovičová Tereza/

Republikové finále - VS 3C /39. Mišovičová Tereza/, VS 4C /33. Macháčková Barbora, 36. Antošová Daniela, 50. Stejskalová Marika/

Oblastní přebor ČOS - st. žákyně /30. Stejskalová Marika/, ml. žákyně /10. Rule Viktorie, 19. Mišovičová Tereza/

Republikové finále ČOS - ml. žákyně /13. Mišovičová Tereza, 20. Rule Viktorie/

Krajský přebor družstev - III. liga /3. Antošová, Macháčková, Mišovičová, Rule/

Pohárový závod Pardubice - kat. 2013 /3. Rule Viktorie/, kat. 2015 /1. Jirková Amálie, 8. Stránská Stella/

Výkonnostní cíle na rok 2022:

 • kvalifikace na M ČR kategorie C žákyně
 • účast na M ČR ČOS v kategorii družstev žákyň a jednotlivkyň
 • účast na Oblastním přeboru ČOS v žákovských kategoriích jednotlivkyň a družstev
 • umístění na Krajském přeboru jednotlivkyň na medailových místech
 • umístění na Krajském přeboru družstev na medailových místech

Činnost oddílu sportovní gymnastiky je podporována těmito organizacemi a jednotlivci:

 • Magistrát města Hradec Králové /dotace na mládež + dotace na sportovní akce/
 • Česká unie sportů Královehradeckého kraje /dotace na činnost oddílu/
 • ČOS odbor sportů /dotace na soustředění a na vybraný oddíl mládeže/
 • ČOS odbor sportů župy Orlické /grant na župní přebor a příspěvek na náklady KP/
 • MŠMT /dotace pro oddíl na mládež - Můj klub /
 • ČGF /dotace Gymnastické federace na činnost oddílu/
 • dary rodičů a přátel oddílu