SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

O NAŠEM ODDÍLE


Jsme oddílem výkonnostního sportu při TJ Sokol Hradec Králové. Účastníme se soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou, Českou gymnastickou federací a dalších pohárových závodů v rámci celé ČR.

Jednotlivé tréninky probíhají ve specializované gymnastické tělocvičně v základní škole Bezručova. Přípravka /3-5ti leté dívky/ cvičí 2x týdně hodinu. V dalších letech se tréninky postupně zvyšují - děvčata závodního věku trénují 3-4 x týdně vždy 2,5 hodiny.

Oddílové příspěvky činí 6000 Kč/rok, 200 Kč členská známka/rok.

Pro začátečnice je určena přípravka (3-5leté dívky), která trénuje 1 - 2krát týdně 2 hodiny.

Nové dívky do přípravky přijímáme v omezeném počtu závisejícím na kapacitě tréninkových prostor a počtu trenérek.

Pokud máte zájem o zařazení Vaší dcery do oddílu sportovní gymnastiky, zašlete na uvedený kontakt jméno a příjmení dcery, datum narození, adresu trvalého pobytu a telefonické spojení.

Kontakt: Jana Šišánová - jana.sisanova@seznam.cz

Gymnastická tělocvična je umístěna v 1. patře, vstup je bočním vchodem školy přes zahradu.

Podmínky účasti na tréninku:

  • cvičební úbor (gymnastický dres nebo tričko a elastické kalhoty), přezůvky
  • lahev s pitím
  • děvčátka musí mít upravené vlasy (nejsou vhodné sponky a gumičky, o které by se mohla poranit)
  • zákaz nošení řetízků, náramků a prstýnků
  • zákaz vstupu se žvýkačkou
  • v 16,30 hodin (začátek tréninkové jednotky) je dítě převlečené a připravené k tréninku (na převlékání je určena šatna)